Privacyverklaring website Online Audio Data

De website onlineaudiodata.nl is een service van Stichting Nationaal Luister Onderzoek en Stichting Audify om audiodata van hun deelnemers via een tool inzichtelijk te maken.

NMO is te bereiken via info@nationaalluisteronderzoek.nl en https://nationaalluisteronderzoek.nl/ Audify is te benaderen via info@audify.nl en https://audify.nl/

Op de websites worden geen cookies bijgehouden en er is geen advertentiemogelijkheid voor derden. Google Analytics worden geraadpleegd voor het inzichtelijk maken van populaire pagina’s binnen de website.

Voor toegang tot de website wordt een login met het mailadres gevraagd. NMO en Audify zullen deze informatie nooit aan derden afstaan. De persoonsgegevens blijven in file tot dat de persoon aangeeft geen informatie meer te willen ontvangen of de betreffende functie niet meer uitvoert. Alle geregistreerden hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn of haar gegevens.

NMO en Audify betrachten alle zorgvuldigheid in het verwerken van de persoonsgegevens. Klachten over het handelen van NMO en Audify in het kader van de gegevensverwerking kunnen gericht worden aan info@nationaalluisteronderzoek.nl en/of info@audify.nl