Publicatieregels bij de NMO Streaming Audio Standaard en Podcast Standaard:

  1. Bij elke publicatie moet de volgende bronvermelding staan: 'Bron: NMO Streaming Audio Standaard, NMO/Triton Digital (week of maand/jaar)' of 'Bron: NMO Podcast Standaard, NMO/Triton Digital (maand/jaar).
  2. De NMO Streaming Audio Standaard en de NMO Podcast Standaard zijn dé standaarden. In publicaties mogen naast deze cijfers geen andere bronnen worden gebruikt voor het vermelden van digitale downloaddata.
  3. Deze data zijn censusdata wat betekent dat in publicaties niet gesproken mag worden van “luistertijd”, “luisteraars” en “bereik”. Ook mag geen vergelijking gemaakt worden met de cijfers uit het NMO Luisteronderzoek.
  4. Bij het publiceren van zelf gedefinieerde toplijsten, moet de gehanteerde definitie onderdeel uitmaken van de publicatie.
  5. Het NMO heeft het recht om bij publicaties waarin onjuistheden staan, in te grijpen. De publicatie dient op het eerste verzoek van NMO onmiddellijk te worden aangepast.
  6. Bij twijfel over de juistheid van de publicatie, kan contact worden opgenomen met NMO.